Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/5.jpg/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2.png/Slider_images/1.png

TAWARAN TERTUTUP TANDA PENGENALAN KENDERAAN BAGI SIRI BBB 100 - 9999


Sabtu, 02 Zulhijjah 1443 / 02 Julai 2022 – Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa senarai penender yang berjaya bagi Tawaran Tertutup Tanda Pengenalan Kenderaan bagi siri BBB akan diumumkan di laman sesawang rasmi JPD di http://www.jpd.gov.bn/senaraiberjayaBBB mulai hari Sabtu, 02 Zulhijjah 1443 bersamaan 02 Julai 2022. Sehubungan dengan ini, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang JPD bagi mengetahui keputusan tawaran masing-masing.

CIRI “BUY NOW” DI DALAM PERKHIDMATAN NOMBORKU JABATAN PENGANGKUTAN DARAT


​Rabu, 8 Zulkaedah 1443 / 8 Jun 2022 – Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa ciri “Buy Now” telah ditambah di dalam perkhidmatan NomborKu sebagai salah satu inisiatif penambahbaikan kepada perkhidmatan laman info yang memaparkan senarai bilangan pendaftaran kenderaan yang boleh dipohonkan melalui Tawaran Terbuka.

​TAWARAN SEBUTHARGA JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

front covers portrait (4).png

Notis Sebut Harga - Sebut harga adalah dipelawa kepada Syarikat-syarikat serta pemborong-pemborong yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. 


PENGGUNAAN KEMUDAHAN PERHENTIAN-PERHENTIAN BAS AWAM YANG BARU DI JALAN KIANGGEH DAN JALAN MCARTHUR

front covers portrait (3).png

Rabu, 25 Ramadhan 1443H / 27 April 2022 - Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa berikutan penutupan sepenuhnya Bangunan Letak Kereta Bertingkat yang menempatkan Terminal Bas Bandar Seri Begawan, tempat perhentian-perhentian bas baru akan mula beroperasi di kawasan Jalan Kianggeh dan Jalan McArthur mulai hari Isnin, 9hb Mei 2022.

 
PENYELENGGARAAN KENDERAAN & KESELAMATAN JALAN RAYA